درباره مهیلا اسکندری

توضیحات

کار وکالت میکنم. 6 سال تجربه دارم تو این زمینه. مشاوره حقوقی به کسب و کارها عقد قرارداد کار و پیمانکاری دعاوی کسب و کار رابطه کارگر-کارفرما

تحصیلات

سابقه