درباره نازنین فروغی

توضیحات

با سلام من به مدت 1 سال و نیم در مطب کار کرده ام. برخورد من با مشتری ها خوب است. منظم، متعهد و مسئولیت پذیر هستم. دوست دارم کار جای پیشرفت داشته باشد و بتوانم در کارم پیشرفت کنم.

تحصیلات

سابقه

  • 2020 - 2021
    دکتر کسائیان

    منشی مطب

    ایشان از نظم کاری و تعهد من به مسئولیت های محوله خیلی تعریف میکردند.